+ 17 let
Honza Dolejší, svobodný, voják.
 
od září 2000: PhD na FJFI ČVUT v Praze.
9/2000 ~ 9/2001: Mastere en Genie Industrial et Ingenierie d'Innovation na Ecole Centrale Paris
4/2001 ~ 9/2001: Schlumberger Test&Transactions, Contactless Smart Cards Department, Montrouge (Paris)
od 11/2001: Schlumberger Cambridge Technology Center, Well Completions & Productivity
k nahlédnutí aktuální CVčko
 
U Druhé baterie 49
162 00 Praha 6
tel. +420 2 2432 1211
Studio 5, Florence Villa,
Primrose Street
CB4 3EH Cambridge
tel. ??
Schlumberger CTC
Regus Office Building
Cambourne Office Park
tel. +44 1223 598652