Socha sv. Václava ve sv.Václavské kapli na Hrade.

detail hlavy

Kaple sv. Václava. Výrez z velkého obrazu západní steny, príjezd sv. Václava a jeho uvítání na ríšském snemu, pred 1509.

Prilba zvaná svatováclavská, kované železo, v. 17,3 cm, severní Evropa, konec 1.tisíciletí, svatovítský poklad. Obvod prilby vyztužen obrubou, zdobenou tauzovaným remínkovým ornamentem. Nánosek prilby zdoben stylizovaným tauzovaným zobrazením Ukrižovaného.

J.A. Pink: Zavrazdeni sv. Vaclava (ze sbírky Národní Galerie)