Zpět
ZOMAplast spol. s r. o.
Nábř. Dr. E. Beneše 24
750 62 Přerov

ZOMAplast spol. s r. o. Přerov byla založena v roce 1992.
Vznikla privatizací závodu Plasty, akciové společnosti Precheza Přerov a navazuje tak na téměř třicetiletou tradici výroby zařízení z konstrukčních plastů v Přerově.
Původně potrubářská skupina se již na počátku sedmdesátých let zabývala výrobou nádob, především retenčních a uskladňovacích.
Kvalitativním zlomem byl rok 1976 a zahájení výroby vakuových zařízení - filtrů a nádob z polypropylénu. Zavedení této výroby si vyžádalo zvládnutí technologie extruzního svařování, v tuzemsku téměř neznámé.
Izolace pomocí svařovaných PE-HD folií jsme začali využívat jako první v republice a tento způsob ochrany se stal jedním z nosných odvětví kompletačního programu.
Původně téměř výlučná orientace na dodávky pro podniky základní chemie se postupně rozšířila na programy energetické a ekologické.
Milníkem se stávají dodávky zařízení a provozních souborů na vyspělé trhy, vyžadující kvalitní materiály, speciální technologie a v neposlední řadě uznávané metodiky, konstrukčními výpočty počínaje.
Důslednou aplikací směrnic a předpisů DVS a dlouhodobým sledováním našich výrobků v provozních podmínkách se nám podařilo vytvořit solidní bázi výrobkovou i kompletační.
Nabízíme zařízení s životností, dokladovanou uznávanou normou, výpočtem i referencí.

Před naší firmou

Mořící linka