Stránky věnované škole

Odkazy

brno
pravděpodobnost a statistika
OpenCourseWare

CERN

recruitment | Web Lecture Archive | documents | software workshop | offline computing | housing
Consult
linux
Local installation of Athena for ATLAS | Installing Atlas Software | US ATLAS HyperNews | Atlas Offline Computing Web
Atlfast | CMT
ROOT | JAS | BCEL - Byte Code Engineering Library (API, local copy) | root.io source tree
Virtual Room Videoconferencing System
FzU intranet computing info
Globus | EU DataGrid

DIPL (Diplomová práce)

Rok: 2002/2003 - zima, léto
Školitel:doc. Vladislav Šimák, DrSc.
zdrojové soubory + výsledek.

VYZK (Výzkumný úkol)

Rok: 2001/2002 - zima, léto
Vyučující: Ing. Zdeněk Čulík
zadání.

PJ (Programování v Javě)

Rok: 2001/2002 - zima, léto
Vyučující: Ing. Miroslav Virius, CSc.
K názvu přemětu není asi co dodat, takže tu uvedu jen odkazy na moje zápočtové příklady.
Zápočet (zimní semestr): krom Javovského kódu příkladu na MOCA jsem udělal ještě druhý příklad na řešení soustavy rovnic Ax=b. K tomuto účelu jsem použil knihovnu LAPACK. Hlavně mi šlo o porovnání rychlosti vzhledem k optimalizovanému kódu v jazyce C. Výsledek byl takový, že soustavu 1000x1000 řešil program napsaný v Javě asi tak 2,5krát déle a potřeboval k tomu 3krát více paměti. Zdrojové soubory je možné získat zde.
Zápočet (letní semestr): frontend napsaný ve Swingu sloužící k administraci OpenAFS. Vpodstatě zde není nic zajímavého, protože většina kódu se týká obsluhy toho GUI. Pro práci s AFS jsem totiž využil už připravenou knihovnu funkcí JAFS (původně jsem chtěl sám něco podobného napsat s využitím JNI, ale když jsem se podíval na API k vlastnímu AFS, tak jsem raději použil už to vytvořené). Zdrojáky k tomuhle bastlu jsou zde.

MOCA (Metody Monte-Carlo)

Rok: 2001/2002 - zima
Vyučující: Ing. Miroslav Virius, CSc.
Příklad na řešení diferencíálních rovnic metodou náhodné procházky po síti. Mimo to je daný příklad vyřešen ještě numericky metodou sítí a analyticky pro porovnání chyb výsledků. Navíc jsem program napsal jak v C tak i v Javě pro hrubé porovnání rychlosti běhu programu. Zdrojové soubory jsou dostupné zde.

NUSO (Numerický software)

Rok: 2001/2002 - zima
Vyučující: Ing. Fürst (fsi?)
V podstatě jsme probírali jednotlivé knihovný pro paraelní řešení numeriky (BLAS, LAPACK, OpenMP, MPI, ...). Na zápočet jsme museli napsat jednoduchý příklad a tak jsem se pokusil pomocí OpenMP paraelizovat C příklad na MOCA. Mělo to ale jeden drobný zádrhle, protože jsem používal funkci random, která není implementována paraelně a může ji používat jen jeden proces. Z toho plyne, že se pro ní nastavují semafory, což je hrozně nákladné, a proto výsledný program čím více se rozvětvil tím běžel pomaleji. Zdrojové soubory tohoto nepodařeného příkladu jsou zde (je to ten zdroják v jazyce C).

REŠE (Rešeršní práce)

Rok: 2000/2001 - léto
Vyučující: Ing. Zdeněk Čulík
Tématem mojí rešeršní práce bylo nastudování obecných vlastností jazyka CORBA a možnosti, které byly v danou dobu implementovány produky VisiBroker (komerční) a ORBit (GPL). Této práci je věnována vlastní stránka.

NUM (Numerická matematika)

Rok: 2000/2001 - léto(2+1)
Vyučující: Dr. Ing. Michal Beneš
Pro zápočet z tohoto předmětu bylo nutno naprogramovat řešení diferenciální rovnice metodou přesunu okrajové podmínky. Na příslušné zdrojáky je možno se podívat zde.

POPJ (Počítače a přirozený jazyk)

Rok: 2000/2001 - zima(2) + léto(2)
Vyučující: Daniel Zeman (MFF UK), Kiril Ribarov (MFF UK)
Předmět zabývájící se strojovým zpracováním přirozeného jazyka (jazykové modely, statistické modlely, gramatiky, syntaktická analýza, větný rozbor, automatický překlad, ...).
Zápočet (zimní semestr): Rozpoznávání čísel a datumů ve větách
Zápočet (letní semestr): Testování značkovacích schopností "Rule Based Taggeru"

ADA (programovací jazyk ADA)

Rok: 2000/2001 - zima(2) + léto(2)
Vyučující: Mgr. František Gemperle, PhD.
Poznámky z hodin (neúplné, značně nepřesné => nepoužitelné)
Zápočet (zimní semestr): Implementace unixového příkazu "wc" v jazyce ADA
Zápočet (letní semestr): Program "talk" v jazyce ADA s využítím CORBY (ORBitu)

OOP (Objektově orientované programování)

Rok: 2000/2001 - zima(2)
Vyučující: Ing. Miroslav Virius, CSc.
Poznámky z jednotlivých referátů + můj vlastní zápočtový referát o jazyku CORBA a řada primitivních zdrojáků pro ilustraci mapování IDL do různých jazyků a jejich vzájemná spolupráce.

POGR (Počítačová grafika)

Rok: 1999/2000 - zima(2) + léto(2)
Vyučující: Milota
Zápočet (zimní semestr): warping (C++ Builder)
Zápočet (letní semestr): dithering (C a GTK)

SOP (Softwarový projekt)

Rok: 1999/2000 - zima(2) + léto(2)
Vyučující: Milota, Ing. Miroslav Minárik
Tohle bylo dost o ničem a "výsledky" jsou zde.